Izpit B-Bh

IPS B-BH

To je izpit za psa spremljevalca s preizkusom obnašanja v urbanem okolju in s strokovnim izpitom za vodnika psa spremljevalca. Izpit B-BH spada med nižjo stopnjo programov šolanja. Ta izpit lahko opravijo vsi psi, ne glede na velikost, pasmo ali rodovnik, in je pogoj za vsa nadaljnja šolanja po višjih stopnjah. Najnižja starost psa za opravljanje izpita je 15 mesecev.

Izpit B-BH se opravlja v treh stopnjah:

I. Prvi del izpita – IZPIT ZA PSA SPREMLJEVALCA NA VADBIŠČU

Sestava tega dela izpita in točke:

Vodenje na povodcu……………………..20 točk
Prosta vodljivost…………………………..20točk
Sedi v gibanju ……………………………..20 točk
Prostor v gibanju in odpoklic………..20 točk
Odlaganje psa………………………….…..20 točk
Skupaj………………………………………..100 točk

Vsaka posamezna vaja se prične in konča v osnovnem položaju (pes sedi ob levi nogi vodnika). Sodnik da znak za začetek vsake vaje. Vse ostale vaje, kot primer obrate, ustavljanje, spreminjanje načina gibanja, mora vodnik izvajati samostojno. Vodnik lahko prosi sodnika za vodenje v vseh elementih izpita / za izpite A do C /. Prehod iz teka v počasni korak mora biti normalen. Povelje »poleg« se lahko izreče le na začetku vaje in pri spremembi hoje v tek in počasno hojo. Pri odpoklicu psa v položaj poleg iz sedenja pred vodnikom, lahko pes izvede vajo direktno ali pa gre okoli vodnika. Pohvala psa je dovoljena na koncu vsake vaje – ko je pes v osnovnem položaju.

  1. Vodenje na povodcu / povelje – »poleg«

Pes mora iz osnovnega položaja, pripet s povodcem na ovratnico, ki ne sme biti pripeta na zateg, na povelje »poleg« živahno in pozorno slediti vodniku v smeri naravnost naprej najmanj 40 korakov. Nato izvede obrat levo-okrog, ter po 10-ih korakih spremeni gibanje v
tek in nato po 10-ih korakih v počasno hojo. Po ponovnih 10-ih korakih normalne hoje sledi obrat desno, in nato še enkrat obrat desno po ponovnih 15-korakih. Sledi še 15-korakov v smeri naravnost naprej in nato zopet obrat levo-okrog. Po 5-ih korakih se vodnik ustavi. Pes mora pri tem hitro in brez vpliva vodnika sesti. Napačno je, če se pri tem vodnik primakne k psu, če le-ta sede stran od vodnika. Kot napake se štejejo tudi vsako prehitevanje, zaostajanje ali odmikanje psa (pes mora ves čas hoditi s plečko ob levi nogi vodnika). Nato na sodnikov znak zopet vodnik napravi 10 korakov v smeri naprej, naredi obrat levo, nato pa na znak sodnika sledi še hoja skozi skupino najmanj štirih ljudi. Pri tem mora vodnik s psom narediti vsaj en obrat desno in levo, ter se ustaviti v skupini. Nato odideta iz skupine do izhodišča in se ustavita v osnovnem položaju.

  1. Vodenje brez povodca / povelje – »poleg«

Na sodnikov znak vodnik odveže psa in si povodec obesi preko leve rame. Sledi hoja skozi skupino, v kateri mora zopet narediti en levi in desni obrat ter se ustaviti v skupini. Ko zapusti skupino, odide do izhodišča, ter iz osnovnega položaja izvesti prosto vodljivost po enakem programu, kot je opisan pri vodenju na povodcu.

  1. Sedi v gibanju / povelji – »poleg, sedi«

Na znak sodnika odide vodnik iz osnovnega položaja na izhodišču z nenavezanim psom v smeri naravnost naprej. Po 10-ih korakih mora pes na povelje »sedi« hitro sesti v smeri gibanja, vodnik pa pri tem ne sme spreminjati tempa hoje ali se ozirati. Po 30-ih korakih se vodnik ustavi in obrne proti psu. Na sodnikov znak stopi nazaj do psa na njegovo desno stran.

  1. Prostor v gibanju in odpoklic / povelja – »poleg, prostor ali dol, pridi ali sem, poleg«

Na ponoven sodnikov znak gre vodnik z nenavezanim psom iz osnovnega položaja zopet naravnost naprej. Vajo lahko nadaljuje, kjer je zaključil vajo »sedi«. Po 10-ih korakih se mora pes na povelje »prostor« ali »dol« hitro uleči v smeri gibanja, vodnik ne sme spreminjati tempa ali se ozirati. Vodnik gre nato še 20 korakov naravnost naprej ter se ustavi in obrne proti psu. Na sodnikov znak vodnik pokliče psa s poveljem »sem« ali »pridi«, pes mora takoj živahno priteči in se usesti tik predenj. Na povelje »poleg« mora pes sesti poleg svojega vodnika v osnovni položaj.

  1. Odlaganje z motenjem / povelji – »prostor, sedi«

Pred začetkom izvajanja vaj poslušnosti drugega psa, en vodnik svojega psa odloži na označeno mesto. Ko vodnik z navezanim psom pride na določeno mesto, se ustavita v osnovni položaj. Na sodnikov znak se pes na povelje »prostor« uleže, vodnik nato odpne svoj povodec in psa pripne na varovalni povodec, pripet na nepremično zadevo. Nato se na
znak sodnika oddalji od psa vsaj 30 korakov in se ustavi s hrbtom obrnjen proti psu. Pes ostane miren na položaju dokler drug pes ne opravi vaj od 1 do 4. Na znak sodnika nato vodnik odide do psa na njegovo desno stran. Pes pri tem ne sme vstati ali sesti. Na ponoven znak sodnika mora pes na povelje »sedi« sesti v osnovni položaj. Nato vodnik odpne psa iz varovalnega povodca ter ga pripne na svoj povodec. Na znak sodnika zapusti mesto odlaganja.

II. Drugi del izpita
PREIZKUS OBNAŠANJA V URBANEM OKOLJU

Preizkus obnašanja v urbanem okolju sestavljajo vaje s katerimi se ugotavlja vedenje psa v odnosu do okolja. Zajemati mora vsakdanje situacije in se ne sme izvajati v neposredni bližini
matičnega društva. Posamezni preizkusi se ne ocenjujejo s točkami. Za oceno je pomembno, kako se pes obnaša skozi celotno vajo. Preizkus ne vpliva na točkovanje pri poslušnosti na vadbišču. Če se pes vede agresivno, se lahko psa diskvalificira iz izpita.

Potek preizkusa: srečanje s skupino ljudi (oseba iz skupine pri tem pozdravi vodnika), s kolesarjem (ob vožnji mimo vodnika in psa tudi pozvoni), z avtomobili (vžig avtomobila, loputanje z vrati, hupanje), s tekači ali skejterji ter srečanje z drugimi psi. Nato sledi še obnašanje privezanega psa in obnašanje do drugih živali, kjer vodnik psa priveže na stabilen predmet in odide iz njegovega vidnega polja. Nato se mimo navezanega psa sprehodi drug vodnik s psov.

III. Tretji del izpita
STROKOVNI IZPIT ZA VODNIKA PSA SPREMLJEVALCA

Strokovni izpit za vodnika psa je pogoj, ki ga mora kandidat izpolniti za pridobitev naziva Vodnik psa spremljevalca in za priznanje izpita za psa spremljevalca, s preizkusom obnašanja v urbanem okolju. Izvaja se v obliki testa s 30 vprašanji iz različnih področij kinologije. Za uspešno opravljen test se smatra, če je kandidat dosegel najmanj 70 % možnih točk. Če je kandidat dosegel med 50 % in 69 % možnih točk, lahko ponavlja test še isti dan. V primeru, ko je pod 50 % točk, je možna ponovitev po preteku treh tednov, s predhodno odobritvijo KZS.

Zidar, Miroslav: O psih. 1980.

Avtor: Jana Dretnik (Jana*)

bbh.jpg
shema izpita