“Prostor”

Je eno izmed najosnovnejših povelj.

Za učenje potrebujemo:
• priboljške
• kliker (ni nujen)

1. način:

S psom gremo v miren prostor in čakamo da leže. Ko leže ga pohvalimo (in kliknemo, če vadimo s klikerjem) ter mu damo priboljšek. Ko spet leže ponovimo postopek. To delamo toliko časa, dokler nam pes sam ne začne ponujati povelja. Takrat psu, preden leže rečemo ‘prostor’. Kmalu bo pes spoznal, kaj mora storiti. Takrat pa čas, ko je pes na prostoru, vedno podaljšujemo.
Ko dovolj utrdimo povelje in je pes na prostoru dokler mu ne dovolimo vstati, ga začnemo na prostor dajati tudi v bolj hrupnih prostorih. Tako bo pes kmalu obvladal to povelje v vseh okoljih, pa če so še tako hrupni in zanj zanimivi.

2. način:

Tudi pri tem načinu učenja smo s psov na začetku v mirnejšem okolju. Ko je pes v sedečem položaju mu pred smrčkom pridržimo priboljšek ter gremo z njim proti tlom. Pes mu bo sledil in bo legel. Takrat ga pohvalimo (in kliknemo) ter mu damo prislužen priboljšek. To ponavljamo, dokler ne bo pes dojel kaj želimo od njega. Takrat preden leže izrečemo povelje ‘prostor’. Tudi tukaj vedno podaljšujemo čas psa na prostoru. Potem gremo še v hrupnejše prostore in okolja in tudi tam utrjujemo.
Pomoč pri utrjevanju:
• Leži se oddaljujemo od njega. Sprva le en korak in če ostane na mestu ga pohvalimo. Sčasoma se oddaljujemo za več korakov.
• Dodamo razne motnje (sedimo, ležimo, skačemo, …).
• Vadimo v različnih okoljih.
Psi lahko ležijo na dva načina. Eden je počivalni prostor (ko pes leži na boku), drugi pa se imenuje sfinga, ko pes leže najprej s sprednjimi nogami nato pa še z zadnjimi.

Psa lahko naučimo, da leže v položaj sfinga. Če zmeraj leže drugače mu (kot pri 2. načinu učenja) pred gobček navzdol povlečemo priboljšek. Tako bo pes najverjetneje legel v položaj sfinga.

Avtor: Urša Lavrič