Svarilni signali

Svarilni signali lahko prikazujejo dominantnost psa ali pa pes z njimi napove agresivnost.Dominanten pes dokazuje ali ohranja prevlado nad pripadniki domačega krdela oziroma družine lastnikov, včasih pa tudi dokazuje prevlado nad drugimi psi in nad tujimi ljudmi in na splošno nad drugimi osebki.

Dominantnost največkrat poteka kot obred in njen končni cilj ni uničenje nasprotnika, ampak le dosežek, da se mu nasprotnik podredi. Pri prikazih dominantnosti psi uporabljajo enake signale kot v prikazih grožnje oziroma napovedi agresivnosti.

Agresivnost je pripravljenost psa za napadanje nasprotnika, usmerjeno je lahko na posameznika, skupino ali objekt. Agresivnost pri psih ima lahko različne vzroke in sprožilce, večkrat so ti prirojeni in pa tudi priučeni.
Največkrat se pojavi odraz obrambnega nagona takrat, ko se psi branijo red resnično ali navidezno nevarnostjo, ko hočejo ubraniti kaj za njih pomembnega, kot na primer hrano, svoj položaj v krdelu ali recimo psica svoje mladiče. Redkeje pa se pojavi odraz obrambnega nagona, ko si prizadevajo prilastiti ali doseči zanje pomembno stvar. Agresivnost je torej ukrep, s katerim se želijo ubraniti pred vsem, kar jih ogroža, kadar pa je ta usmerjena v člane njegovega kardela, pa je to prikaz dominantnosti.

Agresivnost ima več stopenj. Tudi človek lahko razpozna opozorilo oziroma grožnjo, ki je najmilejša, resnejša ali končno stopnjo, ki pomeni napad. Opozorila in grožnje lahko psi izkazujejo na različne načine, način pa izberejo glede na to, kakšen je najbolj primeren glede na trenutno situacijo.

Najbolj prepoznavni načini svarila oziroma grožnje so:
– strmenje v nasprotnikove oči
– neuklonljiv pogled
– kazanje zob
– hitro približevanje v ravni črti ali zaletavanje v nasprotnika
– renčanje
– opozorilno lajanje
– napeta drža
– naježena dlaka
– dotikanje nekaterih delov nasprotnikovega telesa
– itd

Vse zgoraj naštete znake ali kombinacije le teh nasprotnik prepozna in razume kot grožnjo in se, če je le možno umakne. Grožnja, ki pa ne povzroči, da se »nevarnost« umakne, se lahko stopnjuje v napad, ki pa je končna in najhujša oblika agresivnosti.

 

Vir: knjižica To, priden! Karmen Zahariaš – KD Krim

Avtor: Tina (Taj)