Vaja “Prinesi”!

Prinašanje je zelo prijetna vaja, s katero lahko psa v kratkem času učinkovito razgibamo. Lahko nam služi tudi kot temeljna priprava za vajo “IŠČI”.

Vemo, da je za pse povsem naravno, da stečejo za plenom in ga ob tem zgrabijo. Z učenjem prinašanja začnemo že takoj, ko pes pride k nam. Če te vaje do sedaj še nismo izvajali in je pes starejši, vseeno začnemo z učenjem.

Za začetek pri učenju uporabljamo žogico. Žogica se kotali in tako psa spodbudi, da steče za njo. Pri tem moramo paziti, da žogica ni tako majhna, da jo pes lahko pogoltne. Za učenje lahko uporabljamo tudi predmete iz gume (posebej tiste, ki neenakomerno poskakujejo). Z učenjem pričnemo tako, da psu z izbranim predmetom pomigamo pred gobčkom,(da postane pozoren nanj) in ga zakotalimo stran od njega. Pri tem pazimo, da je psiček stalno pozoren na predmet in da ga vidi. Ko steče za predmetom, izrečemo povelje in ga burno pohvalimo. Primer: “PRINESI KAL, PRIDEN”!. Ker smo z učenjem šele pričeli, je zaenkrat dovolj, da pes za predmetom le steče. Ko za psa postane predmet nezanimiv, ga takoj poberemo in zopet začnemo od začetka in mu preusmerimo pozornost na predmet. Pri tem si moramo zapomniti, da VEDNO IGRO ZAČNEMO IN KONČAMO MI. Psu ne smemo nikoli dopustiti, da bi se igre naveličal, zato jo ponavadi končamo takrat, ko vidimo, da je pes še vedno zainteresiran za igro. To ponavljamo večkrat na dan po par minut in s časoma bo pes, ne le da steče za njim, ampak ga bo tudi pograbil. Ko vidimo, da ima pes predmet v gobcu, ga pokličemo po imenu in stečemo od njega stran. Ko priteče za nami, mu z eno roko ponudimo priboljšek, z drugo roko pa sežemo pod gobček in ukažemo “SPUSTI”, ter ujamemo predmet in ga pohvalimo.Primer: “SPUSTI KAL, PRIDEN”!

Če psiček predmet izpusti med potjo do nas, stečemo ponj in mu poizkušamo preusmeriti pozornost na predmet, dokler ne pokaže zanimanja zanj.

Za psom ne smemo NIKOLI teči, saj lahko to razume, kot da je predmet ukradel in mi ga poizkušamo uloviti. NIKOLI tudi ne smemo predmet vleči iz gobca psa, saj bo pes razumel to kot vlečenje za predmet in si bo hotel v tej igri zagotoviti zmago. Tako dejanje nam v kasnejših letih lahko prinese veliko posledic, posebej pri bolj dominantnih psih.

Veliko psov predmet zgrabi, potem pa se ne odzove na naše klice, ampak npr. žogico veselo grizlja. V tem primeru oddidemo v drug prostor in počakamo, da pes sam pride do nas. Za učenje izberemo en predmet in ga po vsaki igri skrbno spravimo in skrijemo pred psom. To nam omogoča, da bo pes za igračko bolj pripravljen, kajti tiste igrače, ki jih ima vsak dan ob sebi ali v pesjaku, nanj ne bodo naredile prav velikega vtisa.

Ko pes prinašanje predmeta že dobro obvlada, ga lahko postopoma naučimo, da nam prinaša tudi druge. Pri tem tudi opustimo nagrajevanje in psa ne nagradimo več za vsak spust, ampak samo občasno. Tako bo pes tudi večkrat bolj z zanimananjem prinesel predmet, kajti nikoli ne bo vedel v naprej, da ga ob prinesu čaka nagrada. Ob dobri naučeni vaji lahko vnesemo tudi povelje “SEDI”, kar pomeni, da mora pes vsakič, predno vržemo predmet, se usesti, šele nato se igra lahko začne. Nikoli ne začnemo igre, če pes laja, tuli ali skače po nas.

Kot sem že omenila, ko pes dobro obvlada vajo in na naš ukaz predmet pobere, ga prinese in tudi spusti, lahko vključimo v igro še drugi predmet. Tukaj bomo potrebovali malo več ur dela in potrpežljivosti, saj bomo psa naučili, da bo razločil med dvema (ali več) različnima predmetoma. Igro začnemo tako, da pred psa postavimo 2 različna predmeta, npr: žogico in klobaso in mu ukažemo, naj prinese žogico. Primer: “KAL PRINESI ŽOGICO”. To ponavljamo toliko časa, dokler nam pes ne prinese predmeta, ki smo ga zahtevali od njega. Tukaj velja opozoriti, da bo pes najverjetneje pograbil tisti predmet, ki mu je ljubši, ali pa tistega, s katerim se je že igral. V tem primeru psa ne kaznujemo, ampak dosledno ustrajamo naprej in vadimo, dokler nam ne prinese predmeta, katerega smo od njega zahtevali. Taka igra je zelo zabavna tako za nas, kot tudi zanj, saj mu omogoča veliko mišljenja in učenja. Postopoma lahko dodajamo več predmetov.

Avtor: malena3