Trakulja

Pasja trakulja (Echinococcus granulosus) je zelo majhen zajedavec, ki je velik le od 2-6 mm. Ko je spolno zrela, je sestavljena iz glavice in treh odrivkov. Ti zajedavci so pogosti pri ovcah in ostali govedi. Končni gostitelji so psi in ostale mesojede živali. Nahaja se v pasjem črevesju in živi kot odrasel zajedavec. Običajno je, da če je pes okužen samo z enim zajedavcem ni težav. Težave nastopijo, ko se pes okuži z več zajedavci.

Pes lahko hujša zaradi strupov, ki jih izloča trakulja. Posledično lahko pride tudi do božjastnih napadov in ohromelosti okončin. Z jajčeci trakulje se okužijo vmesni gostitelji, kot so npr, ovce, govedo, koze ipd. Lahko pa tudi človek, še posebno otroci.

Pes se lahko okuži z drobovino kot npr. jetra, pljuča ipd (v katerih so ciste – mehurnjaki)… ali kjerkoli zunaj, kjer so druge za tem obolele živali pustile jajčeca, katera so zelo odporna in preživijo tudi do nekaj let. Jajčec ne vidimo s prostim očesom. Ko se je pes okužil z jajčeci, se v njegovem tankem črevesju po šestih tednih razvijejo spolne zrele trakulje. Jajčeca okužen pes v velikem številu izloča s pasji iztrebki s katerimi okužijo zunanje okolje.

Pri vmesnem gostitelju se ovojnica zaužitega jajčeca raztopi, ostanek jajčeca pa pride iz prebavil v kri in od tam v jetra, redkeje pa v ledvica, pljuča, možgane in druga tkiva pod kožo, mišicami in kosti. Na mestu kjer se jajčece ustavi, se razvije cista, ki počasi raste in lahko z leti zraste vse do velikosti otroške glave. Cista lahko tudi poči, kar povzroči še dodaten šok organizmu.

Pri psih večine cist ne odkrijemo, ker so majhne in ne povzročajo težav. Samo tiste, ki povzročajo bolezenska znamenja, pa odstrani veterinar- kirurg. Velikokrat se zgodi, da veterinarji ciste odkrijejo pri drugih kirurških posegih.
Človek se lahko okuži z uživanjem jajčec, ki niso vidne s prostim očesom s hrano ali vodo, priborom oziroma povsod kjer se je nahajal okužen pes. Okolico pa je okužil pes s svojimi iztrebki. Jajčeca se namreč prilepijo tudi na dlako in s tem, ko psa pobožamo, se avtomatsko lahko okuži tudi človek.

Da do okužbe ne pride lahko preprečimo tako:
– poskrbeti moramo za primerno prehrano psa
– onemogočiti mu,da pride do trupel živali in da ne zaužijejo njihovih organov
– psom moramo na vsake tri mesece preventivno dati tablete proti zajedavcem
– poskrbeti moramo za osebno higieno, kamor spada zlasti temeljito umivanje rok po vsakem stiku z psom
– poskrbeti moramo za higieno psa

Viri: http://www.zzv-nm.si/default.cfm?Jezik=Si&Kat=050101&Bes=18
http://www.krka.si/si/vet/pet/?v=vec&aurora=print

Avtor: Maja (Aska)