Nakup hišnih živali

Kriteriji za odločitev o nakupu hišnih živali

Nakup hišne živali predstavlja eno izmed pomembnejših odločitev; to še posebej velja za tiste lastnike in njihove družinske člane, ki se zanjo odločajo prvič.

Preden se ljudje odločijo imeti žival, se morajo zavedati, da kupujejo živo bitje, ki zahteva vsakodnevno skrb v smislu: prehrane, nege in sprehodov, zaščite pred nalezljivimi obolenji, pa tudi skrb in stroške ob bolezni ali pa poškodbi živali. Nekaterih od njih ne moremo pustiti samih dalj časa, pač pa zahtevajo vsakodnevno oskrbo; to pomeni, da jim morajo npr. vzeti s seboj na dopust ali pa za čas njihove odsotnosti za njih zagotoviti skrbnika oz. ga oddati v hotel.

Da bi se izognili kasnejšemu razočaranju, ki se največkrat nanaša na nepredvidene obveznosti, ki jih prinaša lastništvo živali in na neizpolnjena pričakovanja v zvezi z njimi, naj bo nakup živali skrbno premišljena in pretehtana poteza. Pomembno je, da se ne ravnamo samo po estetskih ali zunanjih merilih. Upoštevati moramo, kakšne razmere lahko živali nudimo in kaj od nje pričakujemo.

Da bo odločitev že v osnovi pravilna, si mora novi lastnik odgovoriti na naslednja vprašanja:
– Ali ima primerne razmere za njihovo nastanitev? Predvsem psi večjih ali lovskih pasem zahtevajo veliko prostora za nastanitev in za gibanje, zato so primernejši za lastnike, ki imajo hiše z vrtom. Večini hišnih živali ustreza tudi omejen prostor v stanovanju.

– Koliko časa ima za ukvarjanje z živalmi? Za psa potrebuje vsaj dve uri prostega časa, ki ju bo namenil za prehrano in nego in za sprehod najmanj dvakrat na dan. Za oskrbo akvarija, ki ima vso ustrezno tehnično opremo, pa rabimo samo nekaj minut na dan. Seveda večina hišnih živali lastnikovega časa ne potrebuje samo za zadovoljevanje materialnih potreb. Hišne živali so tudi socialna bitja in za normalen razvoj potrebujejo tudi družbo.

– Ali se z nakupom živali in z obveznostmi, ki jih prinaša žival, strinjajo tudi preostali člani družine in okolica? Nekateri ljudje se bojijo psov, lahko so alergični na dlako, zato moramo pred nabavo upoštevati tudi njihove upravičene razloge proti nabavi živali.

– Ali so pripravljeni na dodatne stroške, povezane z vzdrževanjem živali? Nakup hišne živali je šele začetni in velikokrat manjši strošek od cene opreme za namestitev in stroškov vsakodnevne prehrane, veterinarske nege, obveznih cepljenj…

– Ali imajo zadosti časa in volje, da bodo svoje živali ustrezno vzgojili in izšolali? To velja predvsem za pse v urbanem okolju, saj morajo za uspešno bivanje poznati vsaj osnovne vaje ubogljivosti, da ne pride do težav z ugrizi ljudi ali do pretepov z drugimi psi.

Za lastništvo nekaterih živali, nor. Delovnih in lovskih psov, morajo lastniki pozitivno odgovoriti na vsa zastavljena vprašanja, za rejo manjšega števila zlatih ribic pa ima ustrezne razmere skorajda vsak.

Imeti hišno žival pomeni imeti dodatne vsakodnevne obveznosti in tudi stroške. V praksi smo vse prepogosto priča prenagljenim odločitvam, ki zadevajo nakup živali, mnogi se namreč za nakup odločajo brez tehtnega razmisleka, največkrat zaradi prijetne zunanjosti, ki jo izkazuje določena vrsta živali ali pasma ali pa njegovih značajskih lastnosti, ki ustrezajo bodočemu kupcu. Neredko so živali darilo otrokom za uspešno delo v šoli ali pa prijatelju za rojstni dan. Takšna ravnanja pa se v praksi v večini primerov izkažejo kot popolnoma zgrešena.

Pomembno je, da se ljudje, ki prvič nabavljajo določeno vrsto živali, natančno pozanimajo o potrebah in pogojih za njihovo oskrbo bodisi pri lastnikih, ki takšne živali že imajo, ali pa iz strokovne literature. Veliko napotkov za rejo je v zadnjem času objavljeno tudi na internetu, pri presojanju teh informacij pa moramo biti previdni, saj se včasih za njimi skriva tudi komercialni interes.

Izbira živali

Splošni napotki

Hišno žival lahko novi lastniki nabavijo v specializiranih trgovinah za male živali. Informacije o tem, kaj je povsem ustrezno za nabavo npr. ribic, lahko pridobijo preko oglasov v časopisih ali neposredno pri rejcih, kar je ne glede na vrsto živali običajno najbolje. Kupci naj se vedno pozanimajo, v kakšnih razmerah so bile živali vzrejene, pozorni morajo biti na zdravstveno stanje novonabavljenih živali in na ustrezno dokumentacijo. Velikokrat se pojavljajo preprodajalci živali, ki jih dobavljajo iz t.i. masovne (farmske) vzreje. Tam običajno nimajo nikakršnih možnosti, da bi se intenzivno ukvarjali s posameznimi mladiči, zato so pri njih pogosto vprašljive značajske lastnosti in zdravstveno stanje, neredko pa tudi poreklo živali. Pri nabavi pasemskega psa ali mačke je ključnega pomena, da mladič izhaja iz načrtne vzreje in ima priznan rodovnik. Kupci lahko dobijo podatke o predvidenih leglih v kinoloških ali felinoloških organizacijah, pa tudi za rejo drugih vrst živali obstajajo rejske organizacije, npr. Društvo rejcev malih živali. Primerno je, da si trgovine in veterinarske organizacije pridobijo naslove rejcev ali organizacij in jih posredujejo morebitnim novim kupcem. Pri nakupu novih živali je vredno za nasvet povprašati izkušenega rejca ali lastnika določene vrste živali.

Starost živali ob nakupu

Pri nakupu sesalcev morajo kupci paziti, da so mladiči dosegli starost, ko jih lahko brez posledic za nadaljnji razvoj odvzamemo materam. Pri nakupu psičkov in muc je koristno, da si novi lastniki mladiče ogledajo že v leglu pred nakupom in tako spoznajo njihove lastnosti. Z nakupom mladiča lahko lastniki žival lažje vzgojijo po svojih potrebah in se s tem izognejo morebitnim slabim pridobljenim lastnostim. Mlade živali so bolj prilagodljive in se lažje vklopijo v novo okolje.

Nakup starejše živali je v smislu njene dokončne zunanje podobe pa tudi delovnih lastnosti zagotovo manj tvegan. Vendar moramo pri njih računati tudi na pridobljene napake, ki so posledica nepravilne vzgoje in zato vplivajo na njihove značajske in delovne lastnosti (npr. pri psih popadljivost do drugih psov ali oseb, nagnjenost do potepanja …). Zato je pri nakupu starejše živali potrebna posebna previdnost, poleg tega pa privajanje na novo okolje in odpravljanje morebitnih napak od novega lastnika zahteva bistveno več znanja. Velikokrat se tudi zgodi, da kupec kupi papigo, da bi jo naučil ˝govoriti˝, pa se kasneje izkaže, da je za kaj takega že prestara.

Posebno pomemben je nakupo mladih živali pri vrstah s kratko življenjsko dobo, npr. hrčkih, ki živijo povprečno samo 2-3 leta, saj lahko kupljena starejša žival kaj kmalu pogine.
Spol kupljene živali

Spol je pomemben, če je lastnik žival nabavil za razplod. Neplemenske pse in mačke je bolje kastrirati oz. sterilizirati, če jih ne kupujemo za razplod, saj tako odpadejo neprijetnosti ob gonjenju, tako pri moških kot ženskih živalih.

Na spol so vezane tudi nekatere značajske lastnosti. Pri psih so samci močnejše osebnosti, zato jih je težje šolati, so tudi bolj bojeviti. Pri malih živalih, ki jih imamo v skupinah, je pomembno, da smo pozorni na njihov spol; če redimo oba spola, se znajo kaj hitro prekomerno razmnožiti.

Avtor: Helena (SrčicaRubi)